Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Naše společnost poskytuje primárně dva typy pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci a to úkony pečovatelské péče a základní sociální poradenství. Jako další samostatnou činnost lze uvést půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je s naši hlavní činností úzce spojena.

 

 1. Úkony pečovatelské péče

Nabídka vychází z možností naší pečovatelské služby a obsahuje informace pro zájemce nebo uživatele o tom, co mohou od poskytovatele sociální služby očekávat.

Níže zmíněné poskytované úkony jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je pečovatelská služba terénní (v domácnosti uživatele) poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba poskytuje, ve vymezeném čase, v domácnosti uživatele, níže uvedené úkony.

Při vyjednávání o poskytování pečovatelské služby i během průběhu poskytování péče je dodržována zásada zachování lidské důstojnosti vůči uživateli.

Aktuální rozsah úkonů poskytovaných pečovatelskou službou, dle potřeby uživatele, je uveden v Individuálním plánu uživatele.

 

 

I. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Název úkonu

 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

 

 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pomoc při osobní hygieně

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při použití WC

 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

Příprava a podání jídla a pití

Pomoc při přípravě jídla a pití

Dovoz nebo donáška oběda

 

 

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

Běžný úklid a údržba domácnosti

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

Donáška vody

Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva a údržba topných zařízení

Běžné nákupy – denní

Pochůzky

Velký nákup – týdenní

Praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popř. jeho drobné opravy

 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět

Doprovázení dospělých za soukromými zájmy a zpět

 
 

II. FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 

Dohled nad příjmem léků (ne příprava léků)

Dohled nad dospělou osobou v případě nepřítomnosti osoby blízké

Doprava v rámci města a spádových obcí k zajištění zájmu uživatele

 

 

Dohled nad příjmem léků, dohled (fakultativní úkony) lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nelze si zvolit pouze fakultativní úkon).

 

Fakultativní úkon „Doprava v rámci města a spádových obcí k zajištění zájmu uživatele“ je úkon, který se váže k poskytované činnosti E: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - úkonu doprovody.

 

 

 1. Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Poradenství je poskytováno zdarma

 

tedy …..

 • poskytneme Vám informace o tom, jak lze vyřešit nepříznivou sociální situaci. V případě, že Vám nemůžeme pomoci my, pak Vám poradíme, na jaké jiné organizace se můžete obrátit, popř. předáme kontakty.
 • dovíte se, na jaké sociální dávky máte nárok. Vysvětlíme Vám, za jakých podmínek můžete sociální dávku získat, kde a jak je možno o ně požádat.
 • podáme Vám informace o možnostech podpory členů rodiny i jiných osob, které se spolupodílejí na péči o svého nejbližšího
 • poradíme Vám, jak si obstarat kompenzační pomůcky, které senioři nejčastěji využívají. Jak a kde o ně zažádat. Jak upravit domácí prostředí, tak aby bylo pro seniora bezpečné
 • objasníme Vám základní práva a povinnosti osob v souvislosti s využíváním našich sociálních služeb

 

 

Kdy a jak poskytujeme základní sociální poradenství? 

Službu poskytujeme od pondělí do pátku od 8:00 hodin do 15:00 hodin. 

Poradíme Vám buď: 

 • osobně v místě, kde naše organizace sídlí:
 • Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové – Plačice
 • telefonicky: 603 555 833, 495 533 537
 • e-mailem:
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V případě potřeby osobního kontaktu Vám doporučujeme nejprve se objednat, aby si naši zaměstnanci zajistili potřebný volný čas k jednání. 

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 

 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Úkon je zaveden v případě, že uživatel není schopen se sám najíst a napít. Pracovník pomáhá uživateli při konzumaci a v případě nutnosti dohlíží na uživatele po celou dobu konzumace (nutnost dohledu po celou dobu je vždy uvedeno v individuálním plánu uživatele).

Použité nádobí pracovník umyje v případě, že je s uživatelem sjednán úkon „běžný úklid domácnosti“. 

Úkon obsahuje tyto části:

 • otevření jídlonosiče nebo jiné nádoby s jídlem, servírování stravy na talíř, kontrolu teploty jídla a tekutin, ohřátí či ochlazení stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, nakrájení na sousta, mletí stravy, podání jídla na stůl nebo k lůžku, nalití nápoje do skleničky nebo hrnku, ohřátí nápoje, s podržením hrnečku, podávání nápoje brčkem nebo lžičkou, dochucení stravy či nápoje dle uživatelova přání, případná dopomoc při přímém podání pokrmu – vkládání soust do úst (imobilní uživatel, paréza končetin), příprava nápoje (uvaření teplého nápoje, rozpuštění šumivé tablety ve vodě atd.).

Jídlo a pití je dopředu připravené rodinou nebo přivezené komerční nebo pečovatelskou službou. Podání jídla a pití je přizpůsobeno zdravotnímu stavu a schopnostem uživatele. Přesto pracovník podporuje uživatele k maximální soběstačnosti a využívá možných schopností uživatele při tomto úkonu.

 

 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Úkon zahrnuje slovní instrukci nebo fyzickou pomoc nebo dopomoc uživateli.

Úkon obsahuje:

 • přípravu vhodného oblečení (zapojení uživatele do výběru oděvu a obuvi), pomoc se správným vrstvením, oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při vlastním oblékání uživatele, rozepínání a zapínání oděvu (knoflíky, zipy, háčky), obouvání či vyzouvání obuvi, zavazování obuvi, při výměně inkontinentních pomůcek (vložky, pleny, plenkové kalhotky), nasazování a upínání protéz, ortéz, kýlních pásů, elastických punčoch.

Úkony se provádějí s přihlédnutím k potřebám, zdravotnímu stavu a pohybovým možnostem uživatele. Přesto pracovník podporuje uživatele k maximální soběstačnosti a využívá možných schopností uživatele při tomto úkonu. Samostatné provádění úkonu pracovníkem je prováděno pouze tehdy, pokud není uživatel tohoto úkonu schopen sám.   

 1. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Pracovník poskytuje oporu a pomoc při doprovodu uživatele po bytě nebo po domě. Úkon se provádí s přihlédnutím k potřebám, zdravotnímu stavu a pohybovým možnostem uživatele.

Úkon zahrnuje:

 • přímý doprovod, kdy se uživatel pracovníka drží, nepřímý doprovod, kdy pracovník svými pokyny směruje uživatele – slovní popis trasy chůze, upozornění na překážky, odstranění překážky z cesty (odsunutí židle, odstranění koberečku) otevírání dveří a zamykání dveří, manipulace s klíči a domovním zvonkem, pomoc a podporu při zhoršené pohyblivosti uživatele s využitím kompenzačních pomůcek (berle, hůl, chodítko, vozík – při využívání kompenzačních pomůcek uživatelem je nutné proškolení pracovníka).

Pomocí se rozumí například: pracovník doprovází uživatele po jeho domácnosti, otevírá dveře, odstraňuje překážky z cesty (odsunutí židle, odstranění koberečku), otevírá a zamyká dveře, manipuluje s klíči, domovním zvonkem aj.

 

 1. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Úkon se provádí s přihlédnutím k pohybovým schopnostem uživatele, je dbáno na jeho bezpečný přesun. K tomuto úkonu musí být vytvořeny vhodné podmínky.

Pomocí se rozumí:

u částečně mobilního uživatele:

 • pomoc při zvedání z postele, z invalidního vozíku, přistavení vozíku, ulehnutí na lůžko, přidržení při přesedání uživatele na vozík, pomoc při přesunu uživatele na toaletní křeslo a zpět.

u imobilního uživatele:

 • úkon poskytován pouze v případě, pokud má uživatel domácnost vybavenou zvedacím zařízením anebo u ležícího uživatele je tato pomoc poskytována s pomocí další osoby (druhý pracovník či rodinný příslušník uživatele). Je vhodné využití polohovací postele, zajištění přístupu k lůžku ze tří stran apod. Nebudou-li vytvořeny vhodné podmínky, může pracovník z bezpečnostních důvodů odmítnout poskytnutí úkonu.

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

Tato pomoc je poskytována v domácnosti uživatele. Před provedením úkonu pracovník doporučí použití vhodných pomůcek (vanový zvedák, deska na vanu, sedátko do vany nebo sklopné sedátko do sprchy, stolička pod nohy, držadla nebo madla).  

 • Pomůcky jsou vlastní – uživatele; rozumí se mýdlo, žínka, sprchový gel, pěna, ručník. Služba obsahuje například přípravu vany (napuštění vody) či sprchového koutu, přistavení sprchové stoličky, podpora uživatele při vstupu i výstupu z vany nebo sprchového koutu, pomoc při osušení ručníkem. Pracovník používá při úkonu jednorázové rukavice.

Úkon zahrnuje:

 • příprava a úklid všech k úkonu potřebných pomůcek a prostředků, koupel ve vaně v domácnosti uživatele, sprchování v domácnosti uživatele, mytí na lůžku (celková koupel) nebo vedle lůžka v domácnosti uživatele, holení, čištění zubů (klasickým kartáčkem, mezizubním kartáčkem, zubní nití) a vypláchnutí úst, aplikace fixních gelů (na protézy), osušení těla, ošetření pokožky tělovým krémem či mastí, použití deodorantu, pomoc při vysmrkání, čištění uší, monitorování přiměřenosti a bezpečnosti výkonu těchto činností uživatelem, monitorování čistoty a upravenosti uživatele, monitorování stavu uživatele a potřeby vykonat některou činnost, edukace neformálních pečujících.

 

 1. Pomoc při základní péči o vlasy, nehty

Péče o vlasy zahrnuje:

 • umytí vlasů, vysušení a učesání, natočení vlasů, pomůcky (rozumí se šampon, hřeben, ručník, fén) jsou uživatele. Pracovník může odmítnout použít fén uživatele, je-li poškozený a mohl by způsobit úraz, základní zastřihnutí vlasů (např. zastřihnutí ofiny či konečků vlasů), může zajistit objednání této služby v kadeřnictví, úkon lze provést i bez celkové koupele uživatele, pracovník používá jednorázové rukavice.

 

Péčí o nehty se rozumí:

 • ostříhání nehtů, popřípadě použití pilníčku (nástroje jsou uživatele a musí zaručovat kvalitní a bezpečné provedení úkonu), při práci používá pracovník jednorázové rukavice.

 

 1. Pomoc při použití WC

Pomocí se rozumí:

 • přidržení uživatele při usedání na toaletní mísu či toaletní židli, vypuštění sběrného sáčku na moč, otření po vykonané potřebě (toaletní papír/vlhčený ubrousek, případné omytí), pomoc při vstávání, ošetření intimních částí těla mastí, nasazení čisté pomůcky, oblečení prádla a kalhot, pomoc při umytí rukou uživatele, při použití toaletního křesla vynesení a dezinfekce nádoby, pracovník používá jednorázové rukavice.

 

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 1. Dovoz nebo donáška jídla

Úkon zahrnuje:

objednání stravy od dodavatele, vyzvednutí objednané stravy v jídlonosiči u dodavatele a zanechání prázdného jídlonosiče, donáška jídlonosiče do bytu uživatele

 

 

 1. Pomoc při přípravě jídla a pití

Tento úkon znamená:

 • pracovník asistuje uživatelovi při jeho přípravě jídla a pití v jeho vlastní domácnosti, z vlastních surovin, přípravu nebo podání pomůcky k přípravě jídla a pití (talíře, misky tácky, sklenice), nachystání či podání suroviny na přípravu stravy, nápoje, pracovník pomáhá při činnostech, které uživatel sám nezvládá (např. míchání těsta, vkládání a vykládání jídla do/z trouby ap.), kontrolu spotřebičů po ukončení úkonu.

 

 

 1. Příprava a podání jídla a pití (vaření) a příjem stravy

Služba zahrnuje úkony:

 • pracovník připravuje (vaří) jídlo z uživatelových surovin, v jeho domácnosti, používá přitom jeho nádobí a zařízení, jídlo uživatelovi servíruje, popřípadě jej nakrmí, použité nádobí pracovník umyje v případě, že je s uživatelem sjednán úkon „běžný úklid domácnosti“

 

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI  

 1. Běžný úklid a údržba domácnosti

Služba zahrnuje tyto dílčí úkony:

 • zametání a vytírání podlahy na mokro, vyklepání koberečků nebo předložek, vysávání koberců, čalouněného nábytku, výměnu sáčků ve vysavači, utírání prachu na poličkách, skříňkách, ometení pavučin, to vše do 1,5 m., praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele, praní v pračce, ruční praní, pověšení a sundání prádla, žehlení a úklid prádla do skříní, zašití prádla drobného rozsahu (např. přišití knoflíku), umytí a utření nádobí, úklid nádobí, otření pracovní desky a dvířek u kuchyňské linky, omytí dřezu a otření obkladů v okolí vařiče, úklid nakoupených potravin, vynesení odpadků, zalévání květin, převlečení lůžkovin, ustlání lůžka, umytí WC (včetně nástavce na WC), umyvadla, vany, sprchového koutu, sklopné sedačky ve sprše, umytí vodovodních baterií, otření obkladů a vytření podlahy v koupelně, údržbu domácích spotřebičů (tj. umytí sporáku, mikrovlnné trouby, varné konvice, pračky, odmrazení a omytí chladničky a mrazničky, údržbu trouby nebo kamen), umytí jídlonosičů, úklid společných prostor domu – úkon sjednán pouze u těch uživatelů, kteří nejsou schopni toto vykonat v důsledku svého zdravotního stavu, stáří apod. (individuální posouzení při sociálním šetření).