Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Navýšení cen za úkony Pečovatelské služby

V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 505/2006 Sb., která stanovuje výši úhrad v sociálních službách, přistupujeme i v pečovatelské službě od 1.7.2023 k navýšení cen za jednotlivé úkony.

Všem klientům bude během příštích dnů předán dopis s informacemi (včetně nového ceníku). Následně budou klienti vyzváni k podepsání Dodatku ke Smlouvě o sociální službě.

Nový ceník najdete zde.

Provozní změna v důsledku zdražování

Vážení pacienti, klienti, rodinní příslušníci,

i přes zvyšující se ceny pohonných hmot a zdražování materiálů nebudou naše společnosti omezovat péči na úkor Vašeho zdraví či péče. Jediné, kde bychom chtěli poprosit o shovívavost, je časová dostupnost. Budeme se snažit eliminovat přejezdy, tudíž se čas péče může malinko změnit. O všech případných změnách Vás pochopitelně budou naši zaměstnanci včas informovat.

Koronavirus

Vážení přátelé,

jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob, a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Jak se onemocnění projevuje

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví suchý kašel.