Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Pečovatelská služba

Poskytování sociálních služeb, mezi které patří i pečovatelská služba (§ 40), se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhláškou MPSV 505/2006 Sb.

Naše pečovatelská služba probíhá terénní formou, tedy v domácnosti uživatele a je poskytována osobám z cílové skupiny uživatelů. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti a to v rozsahu, který je projednán a odsouhlasen v rámci sociálního šetření a je uveden v individuálním plánu uživatele. V průběhu poskytování služby může dojít ke změně rozsahu poskytované péče.

Garantovaná nabídka vychází z možností naší pečovatelské služby a obsahuje informace pro zájemce nebo uživatele o tom, jaké úkony od poskytovatele sociální služby může očekávat.

 

Doba poskytování péče:

pondělí – neděle         06:00 – 21:00 hodin

 

Definice pečovatelské služby dle zákona:

§ 40

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

V případě, že máte zájem o zajištění poskytování pečovatelské služby, kontaktujte prosím na níže uvedených telefonních číslech nebo emailových adresách dispečink služby nebo naše pracovníky, kteří se Vám budou věnovat.

 

Dispečink organizace

739 350 005               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sociální pracovníci

Ing. Bc. Milan Jirka: 603 555 833

Bc. Kamila Čapková, DiS.: 733 736 745