Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Cílová skupina uživatelů:  

Cílová skupina označuje osoby v nepříznivé sociální situaci, se kterými můžeme uzavřít Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Jsou to: 

  • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
  • osoby s chronickým, kombinovaným, mentálním nebo tělesným postižením, kteří mají sníženu soběstačnost z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Věková struktura: bez omezení věku  

 

Službu nelze poskytnout: 

  • osobě žádající o službu, kterou Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. neposkytuje;
  • osobě nepatřící do cílové skupiny; 
  • v případě naplněné kapacity;
  • osobě, které byla vypovězena Smlouva v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývající z podpisu Smlouvy;
  • osobě, která nevyužívá více jak 6 měsíců po sobě jdoucích služby dle Smlouvy.