Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Historie 

Obecně prospěšná společnost vznikla na základě impulsu od Agentury domácí zdravotní péče (Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.) založenou v roce 1993 paní Hanou Pekárkovou, aby pokryla vzrůstající zájem pacientů o následné služby a péči zajišťovanou obvykle pečovatelskými službami. Proto bylo prosinci roku 2013 založeno „dceřiné“ Pracoviště pečovatelské péče, o. p. s.. Činnost pečovatelské služby byla zahájena v únoru 2014.

Tímto krokem se začala naplňovat myšlenka poskytování komplexní dlouhodobé péče lidem s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, starým či handicapovaným, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, tedy se záměrem oddálit nutnost ústavní péče nebo hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, a tím dostát známému přísloví: “Všude dobře, doma nejlépe”. 

Od počátku poskytujeme naší službu jak občanům Hradce Králové, tak i lidem žijícím v obcích okolo města, kde zájem o naši službu vrůstá.

V současné době má naše organizace již své místo v síti podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, což je pozitivní z hlediska financování. Postupem času se nám podařilo zakoupit vlastní vozidla, digitalizovat úkony péče a získat prostředky na kvalitní vzdělávání pracovníků. I nadále se snažíme hledat další finanční zdroje (nadace, grantové soutěže, dary apod.), aby se společnost nejen stabilizovala, ale i rozvíjela.

Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, MAS Hradecký venkov, Pracovní skupiny – senioři, Komunitního plánování města Hradec Králové. 

Důležité historické milníky naší služby

  • prosinec 2013 - vznik obecně prospěšná společnosti Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.
  • únor 2014zahajujeme naši činnost
  • rok 2016  - jsme zařazeni do Sítě podporovaných sociálních služeb Královehradeckého kraje a organizaci byla poskytnuta dotace,  zakoupeno z dotace první vlastní vozidlo, k zajištění terénní služby měla organizace pronajatých dalších 6 vozidel 
  • od září 2016 – dochází u nás k zavádění digitalizace evidence úkonů a služba používá zařízení pro načítání čárových kódů úkonů 
  • rok 2020 - v době covidových opatření stále poskytujeme pečovatelské služby 
  • rok 2022 – o třetinu navyšujeme okamžitou kapacitu poskytování služby  o víkendech a ve svátcích
  • rok 2023  - standartně poskytujeme službu od 6:00 do 21:00 hod včetně víkendů a svátků
  • říjen 2023 – služba využívá možnost dotačních titulů a realizuje nákup plug-in hybridních a hybridních automobilů a elektromobilů pro zajištění mobility služby