Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Obecně prospěšná společnost vznikla na základě impulsu Agentury domácí zdravotní péče (Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.), kterou v roce 1993 založila paní Hana Pekárková. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu pacientů o následné služby pečovatelské, bylo proto v prosinci roku 2013 založeno „dceřiné“ Pracoviště pečovatelské péče, o. p. s. Činnost pečovatelské služby byla zahájena v únoru 2014, kdy pomoc a podpora byla poskytovaná nejprve jednomu uživateli, ale posléze počet lidí začal celkem rychle narůstat, takže na konci roku 2014 zde bylo zaměstnáno 7 pečovatelek pro 35 uživatelů. Časová dostupnost služby byla stanovena v rozmezí pondělí až neděle (včetně svátků) od 7:00 do 19:00 hod. Již od začátku jsme pomáhali i lidem, u nichž péče byla, co do počtu návštěv během dne, velice intenzivní, ale i náročná.

Tímto krokem se začala naplňovat myšlenka poskytování komplexní dlouhodobé péče lidem nevyléčitelně nemocným, starým či handicapovaným, a to se záměrem oddálit nutnost ústavní péče nebo hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

Stálý a rostoucí počet zájemců o naši péči nás přiměl ke zvýšení kapacity sociální služby, časové dostupnosti (6:00 – 21:00 hod.) ale i k nápadu, poskytovat lidem také terénní odlehčovací službu. Její registrace proběhla v lednu 2016 a fakticky je poskytována od dubna tohoto roku.

V současné době má naše organizace již své místo v síti podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, což je pozitivní z hlediska financování. Avšak i nadále se snažíme hledat další finanční zdroje (nadace, grantové soutěže, dary apod.), aby se společnost nejen stabilizovala, ale i rozvíjela. Podařilo se nám zakoupit první auto, elektronické čtečky úkonů a získat prostředky na kvalitní vzdělávání pracovníků. Tyto postupné krůčky po cestě k samostatnosti společnosti jsou velice důležité. Už třeba proto, že sídlo organizace, auta, kterými jezdí pracovníci za uživateli služeb, ale i další potřebné zázemí pro chod služeb, máme pronajato od Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.

Sociální služby poskytujeme jak občanům Hradce Králové, ale stále více i lidem, žijícím v obcích okolo města. Tento fakt nám i nadále potvrzuje vhodnost původní myšlenky, ale zároveň nás motivuje k další činnosti.

Známému přísloví, „Všude dobře, doma nejlépe“, dá jistě každý za pravdu, protože konstatuje zkušenost, že v povědomém prostředí a v kruhu blízkých se člověk cítí nejlíp. Každopádně je to místo, kam se můžeme schovat, když je nám nejhůř. Místo, které nás vždy přijme s otevřenou náručí a kde se svět zdá být docela jiný, jako kdyby všechny starosti zůstaly někde venku. A i když už se tam přece jen nějaké vloudí, vždy se najde jejich řešení.