Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Krátkodobé cíle pro r. 2017

 • Aktivity v rámci propagace organizace:
 • webové stránky organizace a facebook;
 • inovace a kontinuální aktualizace elektronických medií;
 • inovace obsahu i grafiky letáků.
 • Rozšíření poskytovaných služeb:
 • získání státních dotací na poskytované služby;
 • dojednat finanční spoluúčast obcí na poskytovanou péči jejich občanů;
 • zvýšení kapacity uživatelů;
 • zvýšit počet pracovníků v přímé péči;
 • poskytovat pečovatelskou i odlehčovací službu v okolních obcích (do vzdálenosti 15 km od města Hradec Králové).
 • Zkvalitnění poskytovaných služeb:
 • aktualizovat Standardy sociálních služeb;
 • zavést jednotný systém individuálního plánování;
 • evidence úkonů pomocí elektronických čteček.

Krátkodobé cíle pro r. 2018 – 2021

 • plně zavést veškerou evidenci pečovatelské služby do počítačového informačního systému „Pečovatelská služba“;
 • zaměřit se na nové metody v komunikaci s osobami, které mají obtíže s dorozumíváním;
 • zvyšovat odbornost a praktické dovednosti všech pracovníků v přímé i nepřímé péči;
 • aktualizovat Standardy kvality sociálních služeb;
 • hledat další finanční zdroje ke stabilizaci společnosti.

Dlouhodobé cíle do r. 2025

 • poskytovat pečovatelské služby skutečně potřebným osobám, tj. těm, kteří jsou nesoběstační a za větší spolupráce a podpory rodin se o ně postarat tak, aby co nejdéle mohli zůstat v jejich domácím prostředí při zachování kvality života;
 • flexibilně reagovat na potřeby občanů o rozšíření a dostupnosti sociálních služeb a tím naplňovat cíle a poslání služeb;
 • zajistit a stabilizovat pracovní tým;
 • zvýšení prostředků na mzdy s ohledem na aktuální finanční možnosti společnosti;
 • zajistit dostatečné materiální vybavení pro kvalitní poskytování sociálních služeb s ohledem na finanční možnosti společnosti.