Základní informace

Název organizace: Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.

Sídlo společnosti: Pražská třída 231/184

Datum registrace: 12. prosince 2013 u Krajského soudu v Hradci Králové

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

IČO: 02405661 DIČ: CZ 02405661

Bankovní spojení: 263300005/0300

Předseda správní rady: Bc. Hana Pekárková

Předseda dozorčí rady: Mgr. Hana Kuchyňková Palizová

Ředitelka: Andrea Turková

Telefon: 495 533 537

Mobil: 739 451 217

Web: www.domacipecehk.cz

Registrované soc. služby:

  • Pečovatelská služba
  • Odlehčovací služba

 

Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. – organizační schéma

schema

Back to Top