Ceník – pečovatelské služby

Ceník výše úhrad za poskytování pečovatelské služby

od 1. 12. 2015

 1. Základní činnosti

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Název úkonu Po-Pá * So-Ne, svátek **
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,- Kč/hod. 130,-Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 120,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,- Kč/hod. 130,-Kč/hod.

* Cena ve všední den v době od 6:00 do 15:00 hod.
** Cena v So, Ne, svátek (po celý den) a v době od 15:00 do 21:00 hod.

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Název úkonu Po-Pá * So-Ne, svátek **
Pomoc při úkonech osobní hygieny 120,-/hod. 130,-/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,-/hod. 130,-/hod.
Pomoc při použití WC 120,-/hod. 130,-/hod.

* Cena ve všední den v době od 6:00 do 15:00 hod.
** Cena v So, Ne, svátek (po celý den) a v době od 15:00 do 21:00 hod.

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Název úkonu Po-Pá * So-Ne, svátek **
Pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč/hod. 130,- Kč/hod.
Příprava a podání jídla a pití 120,- Kč/hod. 130,- Kč/hod.
Dovoz nebo donáška oběda 25,- Kč/ úkon 30,- Kč/úkon

* Cena ve všední den v době od 6:00 do 15:00 hod.
** Cena v So, Ne, svátek (po celý den) a v době od 15:00 do 21:00 hod.

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Název úkonu Po-Pá * So-Ne, svátek **
Běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/hod. neposkytuje se
Údržba domácích spotřebičů 130,- Kč/hod. neposkytuje se
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 25,- Kč/ úkon neposkytuje se
Donáška vody 120,- Kč/hod. 130,- Kč/hod.
Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva a údržba topných zařízení 120,- Kč/hod. 130,- Kč/hod.
Běžné nákupy – denní 120,- Kč/hod. 130,- Kč/hod.
Pochůzky 120,- Kč/ hod. neposkytuje se
Velký nákup – týdenní 115,- Kč/úkon neposkytuje se
Praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popř. jeho drobné opravy 70,- Kč/ kg neposkytuje se

* Cena ve všední den v době od 6:00 do 15:00 hod.
** Cena v So, Ne, svátek (po celý den) a v době od 15:00 do 21:00 hod.

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Název úkonu Po-Pá * So-Ne, svátek **
Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět 120,- Kč/hod. neposkytuje se
Doprovázení dospělých za soukromými zájmy a zpět 120,- Kč/ hod. 130,- Kč/ hod.

* Cena ve všední den v době od 6:00 do 15:00 hod.
** Cena v So, Ne, svátek (po celý den) a v době od 15:00 do 21:00 hod.

 1. Základní sociální poradenství
Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace bezplatné
Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci bezplatné
Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby bezplatné
Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu bezplatně

 

 1. Fakultativní činnosti
Dohled nad příjmem léků (ne příprava léků) 120,- Kč/ hod.
Dohled nad dospělou osobou v případě nepřítomnosti osoby blízké 120,- Kč/hod.
Dovoz uživatele (k lékaři, do zaměstnání, na úřady, kulturní akce apod. – dle jeho potřeb – a zpět) 8,- Kč/ km
Doprava v rámci města a spádových obcí k zajištění zájmu uživatele 8,- Kč/km
Pedikúra (v domácnosti uživatele) 300,- Kč/ úkon
Telefonování na žádost klienta (pouze v ČR) 10,- Kč/ hovor
Pomoc při vyřizování písemností (stručné žádosti, vyplnění formulářů aj.) 120,- Kč/hod.
Storno poplatek za včasné neodhlášení poskytované péče 30,- Kč/úkon

Poznámky k ceníku

1. Stanovení úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 6), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Účtován je spotřebovaný čas, který se při vyúčtování zaokrouhluje u každé návštěvy na čtvrt, půl, tři čtvrtě nebo celou hodinu. Zároveň je účtován průměrný potřebný čas na zajištění péče.

3. V době od 15:00 do 21:00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek je pečovatelská služba poskytována v mimořádných případech těm uživatelům, kteří nemají možnost zajistit si vykonání některých nutných úkonů rodinnými příslušníky. V této době se poskytují pouze tyto úkony:

 • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých za soukromými zájmy a zpět).

4. V případě včasného neodhlášení služby ze strany uživatele (minimálně 1 den předem) bude naúčtován storno poplatek (pokud se nejedná o akutní situaci, kdy je uživatel převezen do nemocnice).

5. Úkony pečovatelské služby nehradí (po předložení osvědčení, rozhodnutí):

 • účastníci odboje (zákon č. 255/ 1964 Sb.),
 • osoby, které jsou účastny rehabilitace (dle zákona č. 119/1990 Sb.),
 • osoby zařazené v táboře nucených prací a vojenských táborech nucených prací (dle zákona č. 87/1991 Sb.),
 • pozůstalí manželé nebo manželky po osobách výše uvedených, starší 70 let.

6. Fakultativní úkony pečovatelské služby se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě a za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoli jako jediný požadovaný úkon) a v případě provozních možností společnosti.

Back to Top