Pražská 231/184, 500 04 Hradec Králové 4

Trochu jiná návštěva u klientky

To, že se lidé z různých důvodů navštěvují, je zcela běžný prostředek vzájemného společenského styku. Navštěvujeme svoji rodinu, přátele, sousedy, svého lékaře či zubaře. A naopak. Lékař může zajít za svým pacientem, pečovatelka za svým klientem. Avšak ta navštěvuje svého klienta pragmaticky, tedy se zaměřením k jeho praktickému užitku, prospěchu. Pomoci mu s tím, co si již v důsledku svého věku či nemoci není schopen dostatečně zabezpečit, ale aby přitom mohl žít doma. Neboť ne nadarmo vzniklo rčení „Všude dobře, doma nejlépe“.

Páteční odpolední návštěva u manželů Šrejtrových se však vymykala z řady těch běžných, protože pozvání bylo adresováno všem, kteří pracují v naší pečovatelské službě.

Usměvaví hostitelé, sluníčko nad hlavou, prostřený stůl se slanými a sladkými dobrotami, výborná káva, to vše vytvářelo pohodovou atmosféru. Sice se trochu i „pracovalo“, ale hlavně se povídalo o věcech veselých, takže občasné výbuchy smíchu možná narušovaly melodie zdejšího ptactva.

Čas odpolední se změnil na podvečerní, a proto nastala chvíle rozloučení. Ještě jednou děkujeme našim hostitelům za pozvánku, pohoštění a příjemně strávenou dobu. Na návštěvu ke Šrejtrům jsme byli všichni pozváni již v loňském roce, proto nás velmi potěšilo, že jsme si toto milé setkání mohli zopakovat i letos.

Helena Vránová

Pracoviště pečovatelské péče, o. p. s.

16. června 2017 na návštěvě u Šrejtrů
16. června 2017 na návštěvě u Šrejtrů

Pomoc v domácím prostředí

Starat se o člověka nemocného nebo s postižením, vyžaduje mnoho úsilí a času, který však není u každého bezedný. Jsou chvíle, kdy si i přes veškerou lásku k blízké osobě musí člověk občas trochu „vydechnout“. Jestliže nechcete využít nějaké ústavní zařízení a dáváte přednost tomu, aby si váš blízký nemusel zvykat na nové prostředí a potřebná péče probíhala doma, pak řešením je tzv. „terénní odlehčovací služba“.

Odlehčovací službou se rozumí souhrn takových služeb, které umožňují pečujícímu se na určitou dobu vzdálit z domácnosti, kde se stará o handicapovanou osobu (člověka krátkodobě i dlouhodobě nemocného). Odlehčovací služba tak funguje jako jakýsi „zástup“. Pečující si může odpočinout nebo si vyřídit osobní záležitosti (věnovat se svým zálibám, „dospat se“, dojít si k lékaři, na nákup, oběhat úřady apod.).

Podstatou této formy péče je práce kvalifikovaného a zkušeného pracovníka vykonávaná přímo v domácnosti klienta, přičemž rozsah činností, které tento pracovník může poskytnout, sahá od pomoci s osobní hygienou, přes drobné domácí práce, až po nejrůznější aktivizační činnosti, trénink paměti, procházky a mnohé další. Obsah odlehčovací služby je podrobněji definován v § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Ačkoli se nejedná o klasické, stálé pečovatelství, může být odlehčovací služba využívána jak pouze pár hodin v měsíci, ale i po několik měsíců. Služba je určena zdravotně postiženým osobám starším 27 let a jejich pečujícím. Ceny služby se řídí zákonem o sociálních službách a jsou limitovány maximálně 130,- Kč za hodinu péče. Viz. ceník zde »

Tuto službu zabezpečuje Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s., Pražská třída 231/184, Hradec Králové. V současné době je služba zabezpečována hlavně v Hradci Králové. Od 1.12.2017 bude služba rozšířena i na území mikroregionu Nechanicka a Urbanické brázdy, což je umožněno díky projektu „Poskytování odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením v mikroregionu Hradecký venkov“. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, a kromě přímé podpory nabízí také bezplatné poradenství (např. informace ke kompenzačním pomůckám či dostupné domácí zdravotní péči), ale i pomoc s vyřízením příspěvků na péči, příspěvků na mobilitu aj.

Staráte se o člověka s postižením, ale potřebujete si trochu oddechnout? Pak využijte terénní odlehčovací službu. Bližší informace získáte na telefonním čísle:495 533 537, 603 555 833 nebo při osobní návštěvě v sídle poskytovatele této registrované služby, a to na adrese: Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s., Pražská třída 231//184, 500 40 Hradec Králové – Plačice.

O nás

Obsah se prozatím připravuje. Děkujeme za pochopení.

Baustelle.svg

 
 
 
Back to Top