Projekty

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka zadávaná na části

Zadavatel Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., IČ 27498590, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele zakázky: Nákup zdravotnických pomůcek

Zakázka bude spolufinancovaná z Programu švýcarsko-české spolupráce

zveřejněno dne: 11.3.2016

podklady ke stažení zde ,

výzva

– přílohy (16 souborů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Oznámení o vyloučení uchazeče

Přílohy (1,2)

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Přílohy (1,2)

Nákup zdravotnických pomůcek – opakovaná VZ

Přílohy (10 souborů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Přílohy (1,2,3,4,5,6)

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Přílohy (1,2,3,4)

 

Back to Top