Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Jaké úkony poskytujeme a úhrady

(ceník platný od 1.1.2020)

 

ÚKONY

POPIS

ÚHRADY

 

Základní úkony

 

 

Základní sociální poradenství

 

bezplatné

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130,- Kč / hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • osobní hygiena na lůžku či u umyvadla
 • celková koupel v domácnosti
 • výměna plenkových kalhotek
 • prevence opruzenin a proleženin
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • převlečení ložního prádla
 • pomoc při využití WC

130,- Kč / hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití
 • dovoz nebo donáška oběda (dle individuální domluvy)

130,- Kč / hod.

25,- Kč / úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • donáška vody
 • běžný nákup, pochůzky
 • velký nákup
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • praní a žehlení prádla
 • žehlení prádla (bez praní)
130,- Kč / hod.
115,- Kč / hod.
25,- Kč / úkon
70,- Kč / 1 kg
35,- Kč / 1 kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce, soukromými zájmy a doprovázení zpět

130,- Kč / hod.

 

Fakultativní (doplňkové) úkony

Dohled nad příjmem léků

 

130,- Kč / hod.

Dohledy

 

130,- Kč / hod.

Doprava autem

(dle potřeb uživatele)

 

15,- Kč / km

 

Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům základní úkony vyjmenované v § 40 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a upřesněné v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kromě základních úkonů poskytuje pečovatelská služba další fakultativní (doplňkové) úkony.

Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka). Vzhledem k tomu, že organizace nemá smluvní vztah s žádnou firmou zajišťující obědy, pak úkon – dovoz nebo donáška oběda – není prováděn. Zajištění oběda je proto fakturováno jako úkon – běžný nákup.  

Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Dohled nad příjmem léků, dohledy a doprava patří mezi fakultativní (doplňkové) služby. Lze je poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) a v případě, kdy to umožňuje provoz organizace.