Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Výkony, které poskytujeme

 • zavedení a ukončení domácí péče - 06311
 • fyzická asistence při náročných ošetřovatelských výkonech - 06319
 • vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí (kontrola všech fyziologických funkcí, hladiny cukru v krvi, …) - 06321
 • odběr biologického materiálu (krve, moče, stolice, výtěry, …) - 06323
 • aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčbu bolesti (infuzní terapie, analgetická terapie dle ordinace, pomocí dávkovače…) – 06325, 06326
 • ošetření stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, gastrostomie-PEG …) – 06327, 06328
 • lokální ošetření – převazy bércových vředů, pooperačních ran, ošetření okolí drénů, péče o diabetickou nohu – 06329, 06330
 • klyzma, výplachy, cévkování mužů i žen, výměna a ošetření permanentních katetrů žen i mužů – 06331, 06332
 • aplikace inhalační a léčebné terapie (aplikace injekcí, mastí, podávání léků, inhalací, kyslíku dle ordinace lékaře, …) – 06333, 06334
 • nácvik a zaučování aplikace inzulinu, edukace diabetiků - 06335
 • péče o klienty v terminálním stádiu všech nemocí, paliativní péče, péče o umírající – 06349
 • péče o onkologické pacienty – zajištění výživy, hydratace, převazy, odběry
 • management bolesti – aplikace analgetik, včetně opiátů
 • pooperační stavy – jednodenní chirurgie, zkrácení doby hospitalizace po náročných operacích
 • přímá návaznost na následnou péči, například u  pacientů z LDN, nebo z jiných  ošetřovatelských lůžek
 • péče o klienty s imunodeficitem
 • péče o psychiatrické klienty
 • péče o pacienty s hemofilií
 • péče o pacienty na DDOT – denní domácí oxygenoterapii
 • péče o pacienty na ventilátoru
 • péče o pacienty s peritoneální dialýzou